PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenjem sadržaja portala prodaja-alata.com i ostalih servisa na njemu, potvrđujete saglasnost sa opštim uslovima i pravilima korišćenja. Portal prodaja-alata.com zadržava pravo na izmene opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. O promenama uslova korišenja možete se informisati isključivo na portalu prodaja-alata.com– uslovi korišćenja.

U toku korišćenja i pristupanja stranicama portala prodaja-alata.com, primjenjuju se navedeni uslovi i pravila korišćenja.

Korišćenjem portala Korisnik prihvata ove uslove korišćenja i nije potreban dodatni pristanak da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje Pravila i uslova korišćenja u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika portala www.prodaja-alata.com .

Svi oglasi i informacije vezane za oglašavanje dolaze od treće strane (različitih oglašivača). Treća strana je odgovorna za tačnost i kvalitet informacija. Portal www.prodaja-alata.com nije odgovoran za sadržaj postavljenih oglasa.

Svi ogasi koji nisu u vezi sa alatom i masinama koji ne pripadaju grupama oglasa bice obrisani.

Za oglase koji nisu bili u skaldu sa pravilom br. 1 ne vazi pravo refundacije novca (ukoliko su platili istaknuti oglas)

Strogo je zabranjeno postavljati nelegalne predmete bili oni u vezi sa alatom ili ne.

U kategoriji gradjevinskih alata i mašina portal prodaja-alata.com ne snosi nikakvu odgovornost oko dokumentacije mašina. 

PONAŠANJE KORISNIKA - AUTORA OGLASA

Korisnik – autor je odgovoran za sav sadržaj koji postavi na portal, kao i za posledice koje slede iz toga. Saglasni ste s time da ne koristite uslugu portala za:

prenos bilo kojeg sadržaja na portal prodaja-alata.com čija bi reprodukcija značila kršenje autorskih prava ili drugih prava trećih osoba, kao i bilo kog zakona,

Korišćenje bilo koje ponuđene onlajn usluge portala u nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje usluga koje nudi portal za objavu ili bilo koju drugu cirkulaciju materijala s kažnjivim ili drugim nepoštenim i ilegalnim sadržajem, kao i onim koji se može smatrati klevetom. Takođe je zabranjena cirkulacija protivustavnih i ekstremističkih materijala grupa čiji je rad zakonom zabranjen. Zbog nepoštovanja ovih opštih uslova s vaše strane ili treće strane koja koristi ili je koristila onlajn usluge portala preko vašeg naloga momentalno ćemo vas suspendovati i onemogućiti vam pristup web-stranicama,

Prenos i slanje cirkularnih mejlova ili pisama,

Prenos sadržaja koji imaju softver, aplikacije, programe ili „viruse” što narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera portala ili pak drugih korisnika,

Davanje neistinitih ili nejasnih podataka, kao ni za upisivanje pod lažnim identitetom prilikom registracije,

Uznemiravanje drugih korisnika,

Pokušaje dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kojoj usluzi portala, kao ni bilo kojim podacima, mreži ili sistemu uopšte,

Sprovođenje aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih,

Aploudovanje elektronske pošte, kao ni za prenošenje ili na drugi na?ine postavljanje sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvrjedljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i na svaki drugi način nepoželjan,

Nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način,

Prodaja-alata.com zadržavaju pravo da privremeno ili trajno suspenduju korisnike koji krše zakone, pravila pristojnog ponašanja i opšte uslove, te iz drugih razloga portal beogradskioglasi.com smatra ozbiljnom zloupotrebom internet usluga portala, a takođe i da ukloni neprihvatljiv sadržaj sa svojih web-stranica,

KOPIRANJE

Sadržaj objavljen na portalu kao i podaci na njemu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima. Kopiranje i/ili dopuna celog ili dela sadržaja, pogotovo u komercijalne ili reklamne svrhe, zahteva prethodno pismeno odobrenje Izdavanja. Svako drugo kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja Izdavanja zabranjeno je i podleže pravnim sankcijama budući da je u suprotnosti sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima.

GARANCIJE I ODGOVORNOSTI

Vlasnici portala prodaja-alata.com ne daju nikakve garancije niti odgovaraju:

• za tajnost, sadržaj, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu (koje unose registrovani korisnici)

• za izJave ili ponašanje bilo koje tre?e strane preko usluge sajta

• za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta

• za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar kao i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Takođe, svesni ste i slažete se da prodaja-alata.com neće biti odgovorni vama za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, namernu ili bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, dobre volje, korišćenja, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proizilaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge koju nudi portal

• za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja portala, kao i od drugih informacija, servisa, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezani s njim.

• za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa što su prouzrokovani, direktno ili indirektno, prirodnim silama ili drugim uzrocima van svake moći naše kontrole: problemi s internetom, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi s radom telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.

Stavovi izneti u okviru portala nisu stavovi Izdavanja, već ih samo prenosimo „onakve kakvi jesu” te za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a portal prodaja-alata.com će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, i to po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Ako se pak oglašivača odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omoguguju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

PRESTUPI

Molimo vas da prijavite svako kršenje opštih uslova i pravila korišćenja putem forme KONTAKT ili klikom na link ispod oglasa

Pravilnik za oglašavanje na prodaja-alata.com

Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način da vređa čitaoce, autore drugih oglasa ili bilo koju drugu osobu. Jezik korišćenja oglasa je poslovni jezik, te molimo da ga se pridržavate.

Isti ili sličan oglas će automatski biti obrisan.

U slučaju višestrukog pojavljivanja oglasa u različitim kategorijama, administrator zadržava pravo korekcije ili brisanja oglasa u slučaju zloupotreba

U slučaju višestrukog ponavljanja oglasa, od strane autora istog, podleže suspendovanju njegovog naloga i svih njegovih oglasa na sajtu.

Registrovanje više korisničkih naloga, a u svrhu postavljanja istih ili sličnih oglasa, od strane jednog lica, podleže suspendovanju naloga.

Za sadržaje koji poseduju eksterne linkove ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Za sadržaj stranica na koje su postavljeni linkovi odgovaraju vlasnici tih stranica.

Za agencije i lica koja se bave usluznim postavljanjem oglasa dozvoljeno je maksimalno 5 besplatnih oglasa. Sve preko tog broja je definisano cenovnikom.

Sadržaj oglasa ne sme ni na koji način vređati čitaoce ili korisnike. Sajt zabranjuje objavljivanje oglasa koji sadrže bilo kakve elemente pornografije ili ako administrator sajta proceni da se radi o takvom oglasu.

Oglas koji se ne obriše od strane korisnika aktivan je 30 dana od dana postavljanja.

Cene koje se odnose na plaćanje putem sms poruka jasno su istaknute i precizno definisane.

Administratori sajta zadržavaju pravo da oglas ne objave ukoliko smatraju da je neprimeran ili krši neke od navedenih stavki.